Alubond

PVDF Kynar 500 fluokarbon obloga lica panela za eksterijersku upotrebu garantuje otpornost na atmosferske uticaje u kombinaciji sa dugotrajnošću same boje a PE polyester obloga je optimalna za upotrebu u enterijeru kao i u svrhe obilježavanja. Poleđina panela je tretirana hromatom i ima tanku poliestersku oblogu. Kao ispuna može biti korišćena PE - polietilenska ili FR mineralna ispuna (klase B ili A2 po standardu EN13501-1 u smislu protiv-požarnosti).

Standardna ton karta nudi Solid, Metallic, Granite i Wood seriju, što sve Alubond U.S.A panele čini izbor iz snova arhitekata, kako za unutrašnje, tako i za spoljašnje varijante oblaganje površina.

Alubond U.S.A prednosti proizvoda

 • Lakoća, ekstremna krutost i ravnoća, kao ekonomski naisplativija opcija za fasadne i unutrašnje obloge

 • Otpornost na atmosfrerske uticaje i lako održavanje u kombinaciji sa viskokim performansama u pogledu akustičkih i protiv-požarnih performansi

 • Varijacije u finišu - Solid, Metallic, Granite i Wood serija panela

 • Laka mašinska obrada koja je u mogućnosti da obezbijedi fleksibilnost oblika i samu realizaciju kompleksnih dizajnerskih rješenja
   

Uporedna tabela Alubond U.S.A panela, aluminijusmkog i čeličnog lima

Alubond U.S.A aluminijumski kompozitni paneli imaju očigledne prednosti nad ostalim popularnim materijalima koji se koriste za oblaganje sa nenadmašnim odnosom masa/čvrstoća kao i ostalim svojstvima (ravnoća, termika i akustika).

STAVKA

ALUBOND U.S.A

ALUMINIJUMSKI LIM

ČELIČNI LIM

Debiljina/spec. Masa

4mm/5,48 kg/ m2

3mm/8,0 kg/ m2

1,5mm/11,47 kg/ m2

Ravnoća

Veoma ravan

Ravan

Ravan

Izolacija vreline

Odlična

Loša

Loša

Zvučna izolacija

25dB

15dB

5dB

Odziv pri ehou

Nizak

Srednji

Visok

Konzistencija boje

Odlična

Nekonzistentna

Nekonzistentna

Čestice u boji

Jednake

Nejedanke

Nejednake

Otpornost na atm. ut.

Dobra

Dobra

Dobra

Vatrootpornost

Dobra

Dobra

Dobra

Obrada

Laka

Teška

Veoma teška

Isporuka

Brza

Spora

Spora

Ukupna cijena

Ekonomična

Srednja

Skupa

Održavanje

Lako

Lako

Lako

Brzina montaže

Velika

Srednja

Mala

 

Alubond U.S.A primjena

Alubond U.S.A nudi široku paletu dostupnih boja i površinskih obrada koje, kombinovane sa beskrajnim mogućnostima za oblikovanje i vrhunskom otpornošću na oštećenja i atmosferske uticaje, predstavljaju savršen izbor za najzahtjevnije arhitektonske projekte. Između ostalog, Alubond U.S.A paneli koriste se za:

 • Fasade objekata

 • Plafonske obloge i pregrade

 • Izložbeni i promo štandovi

 • Oblaganje stubova, lukova i greda

 • Nadstrešnice i frizove

 • Izradu svijetlećih reklama

 • Proizvodnja saobraćajne signalizacije

 • Izrada najrazličitijih opšivki

 • Opšivanje ramova i paneliranje vrata

 • Izrade oplata

Sva prava zadržana. ŠU-MA Plast D.o.o.