ALU profili

Elektrostaticka pulverzacija (Plastifikacija) aluminijuma je površinska obrada aluminija kod koje se prvo profil cisti po odredenoj proceduri i nakon toga se nanosi boja u prahu elektrostatickim pištoljem u automatskoj kabini. Boja se zatim pece u peci na 180�C u svrhu polimerizacije. Pored glatkih površina moguce su i plastifikacije u drugim strukturama, npr. "narandžina kora". Pecenjem dolazi do stapanja cestica praha i hemijske reakcije umrežavanja, odnosno polimerizacije ili polikondenzacije i na kraju stvaranja obojenog sloja. Proces otvrdnjavanja odvija se reakcijom koja nastaje izmedu reaktantnih grupa poliesterske smole sa otvrdnjavanjem pod uticajem visoke temperature, stvarajuci kompleksni polimer, koji se odlikuje:

- izuzetnom vodo-nepropusnošcu dajuci minimalnu hidrofilnost
- postojanim nijansama
- visokom kompatibilnošcu s pigmentima
- izvanrednim prianjanjem za podlogu
- otpornošcu na savijanje
- otpornošcu na vremenske uticaje i UV zracenje
- debljinom sloja plastifikacije 70-100 mikrona

Eloksiranje ili anodna oksidacija aluminijuma je površinska zaštita, specificna za aluminijum. Predhodno ocišceni i odmašceni aluminijumski profili se potapaju u elektrolitska kupatila i pozitivno se naelektrišu. Elektroliticka reakcija izaziva oksidaciju specificnu za eloksirane profile. Debljina eloksaže je od 15 - 20 mikrona. Na taj nacin aluminijum dobija trajnu zaštitu od korozije, i specificnu metaliziranu boju. Proces eloksiranja je ogranicen na samo nekoliko razlicitih boja i to: prirodna boja aluminija, bronza od svijetle bronze do crne, boje inoxa od svjetle do tamne i eloksiranje u zlatnoj boji.

Aluminijumski profili svojom cvrstocom osiguravaju izuzetnu staticku stabilnost ugradenih elemenata, izuzetno su lagani pa je daleko manje opterecenje na šarke, a samim time je osiguran i dug vijek ugradenog elementa. Zbog velikog izbora boja arhitekti rado koriste aluminjum jer im dozvoljava potpunu slobodu u ostvarenju njihovih arhitektonskih kreacija. Profili koje koristimo za proizvodnju prozora i vrata imaju slijedece karakteristike:

- Aluminijumska legura AlMgSi 0,5 F22, prema njemackom standardu DIN 1725
- Elektrostaticko farbanje po evropskom standardu QUALICOAT
- Eloksiranje (anodizacija) po evropskom standardu QUALANOD
- Kvalitet dimenzija profila (tolerancija) prema njemackom standardu DIN 17615
 

Sva prava zadržana. ŠU-MA Plast D.o.o.