Okovi za PVC prozore - protivprovalni okovi za PVC

Okov za PVC stolariju, protivprovalni okov, je vrlo važan detalj na prozoru. Ovakav okov osigurava kvalitetno zatvaranje, provjetravanje, djelomično provjetravanje i štiti od provale ako je pravilno postavljen protivprovalni set okova. Jedan od protivprovalnih detalja na okovu prozora je vrsta "trna" na dijelovima okova koji ulaze u upadnice. Ako su ti trnovi "T" oblika sa pripadajućom upadnicom onda se takav okov smatra protivprovalnim, ali nivo zaštite od provale zavisi o njihovom broju, načinu postavljanja itd. Razlika između obične i protivprovalne upadnice se može vidjeti na ovoj slici.

Primjer upadnice

Protiv provalna upadnica

Obična upadnica

Međutim, najčešći način provale je upiranjem u dio prozora kod šarke (šarnira, baglame) sa spoljnje strane. To se spriječava postavljanjem vijaka koji zahvataju dvije strane čeličnog ojačanja i blokadom okretanja. Ipak, uvijek postoji opcija razbijenog stakla, pa se preporučuje postavljanje i drugih načina zaštite i njihovo kombinovanje kako bi se što bolje zaštitio objekat. 
Na našim prozorima na strani ručke je postavljena "kočinca" ili podizni osigurač koji spriječava pogrešna otvaranja prozora kad je unagibnom (kip) ili otvorenom (okretnom) položaju, što ujedno štiti i od udaranja gornjeg dijela prozora u "špaletu" prozora (bočni zid uz prozor). Ta kočnica spriječava okretanje ručke dok krilo nije u zatvorenom položaju.

Detalj “kočnice”

Važno je postaviti dodatni nastavak okova na makaze za otklop tako da zatvara i između dvije šarke, a isto tako i na dnu prozora po širini ako ta širina prelazi 850mm.
Kod dvokrilnog prozora je isto tako neophodno postaviti srednji zatvarač (pomoćna šarka) na pomoćnom krilu između dvije šarke koji je kod nas skriven u utoru okova.

Skrivena pomoćna šarka za krilo bez ručke

Neki detalji okova za PVC ili protivprovalnog okova

Postoje i mnogi drugi važni detalji okova za PVC stolariju, ali njihovo postavljanje utiče i na cijenu. Zato se vrlo često dolazi u situaciju da kupac tvrdi "Znaš oni isto nude bijeli PVC prozor, ali ...puno jefitinije", a da pri tome uopšte ne razmišlja šta dobija za svoj novac, a šta im stvarno treba. Prava zaštita od provale je itekako važna, jer se često dešava da kupci o tome počnu razmišljati tek kad se provala desi.
Takođe, ručka sa bravicom i ključem obezbjeđuje kontrolu otvaranja prozora u dječijoj sobi ili je dodatni sigurnosni detalj koji spriječava okretanje ručke prilikom obijanja.

Sigurnosne ručke sa bravicom i ključem

Sva prava zadržana. ŠU-MA Plast D.o.o.